OSP TRZEMESZNO Ochotnicza Straż Pożarna TRZEMESZNO


Ochotnicza Straż Pożarna w Trzemesznie, powstała 30 października 1889 r. i należy do grona najstarszych OSP na terenie Wielkopolski i powiatu gnieźnieńskiego. Z tego okresu zachowały się różne oryginalne dokumenty, w tym dwa wydane drukiem statuty. Jeden z nich dzięki st. bryg. w st. spocz. Krzysztofowi Wiśniewskiemu- byłemu Komendantowi Miejskiemu PSP w Poznaniu powrócił do Trzemeszna w ... 2011 r !

W 1924 r. z okazji jubileuszu 35. lecia powstania OSP Trzemeszno otrzymała pierwszy – zachowany do dziś sztandar ( kolejne w 1966 i 2000 r.) oraz była gospodarzem Okręgowego Zjazdu Związku Straży Pożarnych. W 1927 r. została wymieniona w Księdze Pamiątkowej Wielkopolskiego Związku Straży Pożarnych w Poznaniu.

W 1992 r. druhowie brali udział w gaszeniu największego w Europie pożaru lasów w okolicach Kuźni Raciborskiej. A w 1997 r. uczestniczyli w akcji pomocy podczas powodzi we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

W 1995 r. rozkazem Komendanta Głównego PSP w pierwszej grupie OSP jednostkę włączono do KSRG. W ciągu roku ratownicy interweniują ponad 150 razy.

W rekordowych latach nawet 200. W 2007 r. decyzją Wojewody Wielkopolskiego OSP została zakwalifikowana, jako jednostka współpracOd 2009 r. rozpoczęto tworzenie sekcji ratownictwa wodnego, utworzono stronę www.osptrzemeszno.pl , kolekcję trofeów i pamiątek oraz wydawany jest kalendarz plakatowy. W roku 2007 nawiązano kontakty ze strażakami z powiatu Teltow- Fläming koło Berlina, a w roku 2011 ze strażakami z miasta Odem w stanie Teksas, USA.

ująca z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego.

W 2008 r., jako druga OSP na terenie powiatu utworzyła Jednostkę Operacyjno- Techniczną kat. II ( obecnie spełnia kryteria kat. I) i brała udział w akcji ratunkowej po wypadku autokaru z niemieckimi turystami koło Trzemeszna

Zagrożenia na terenie działania – miasta i gminy Trzemeszno

1. Największy na terenie powiatu kompleks przemysłowy skupiający 5 firm branży materiałów izolacyjnych, pokryć dachowych, przemysłu ziemniaczanego, chemicznego i transportowego, zatrudniających ogółem około 1000 osób.

2. Jeden z 15 na terenie Wielkopolski Zakładów Dużego Ryzyka powstania awarii przemysłowej.

3. Trzeci pod względem wielkości w Europie zakład produkcyjny materiałów izolacyjnych z wełny kamiennej.

4. 1700 ha lasów, w tym zwarty kompleks o powierzchni ok. 850 ha.

5. 16 jezior o łącznej powierzchni ok. 1200 ha, w tym jez. Popielewskie o długości 10 km i głębokości 46 m.

6. Gazociąg tranzytowy Rosja – Europa zachodnia o średnicy 1400 mm ( 11 km)

7. Ok. 36 km gazociągów średniego i niskiego ciśnienia.

8. Stacja redukcyjno pomiarowa gazu II stopnia.

9.Droga Krajowa nr 15 (13 km) – Trzebnica – Ostróda. Odcinek Gniezno- Strzelno łączący Poznań i Toruń oraz około 230 km dróg powiatowych i gminnych,

10. Linia kolejowa ( 13 km) Poznań – Toruń- Olsztyn – Okręg Kaliningradzki

Najcześciej czytane na naszej stronie